Termeni şi condiţii

Rubrica.ro este un portal web de promovare a agenţilor economici, a evenimentelor şi de postare de anunţuri de mică publicitate, permiţând publicarea de conţinut în mediul online şi respectiv căutarea acestuia de către Utilizator. Prin “Utilizator” se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce accesează website-ul Rubrica.ro, oricare ar fi motivul accesării.

 

Angajamentul Rubrica.ro privind serviciile oferite:

Angajamentul 1
Serviciile Rubrica.ro vor fi întotdeauna oferite GRATUIT.

Angajamentul 2

Suntem SENSIBILI LA SUGESTIILE ȘI RECLAMAŢIILE utilizatorilor noştri.


Folosirea acestui website este condiţionată de acceptarea în totalitate a Termenilor şi Condiţiilor de mai jos. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile impuse, trebuie să înceteze folosirea website-ului. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

Rubrica.ro îşi asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Utilizatorul are permanent acces la cea mai recentă versiune a "Termenilor şi Condiţiilor", pentru a o putea consulta în orice moment doreşte. Administratorul website-ului îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciului de publicare a conţinutului Utilizatorului care încalcă oricare dintre condiţiile redate mai jos.


1. Publicarea conţinutului

Postarea de conţinut online are scop informativ şi pot fi efectuată atât de în mod direct cât și în urma creării unui cont de utilizator, prin completarea unui formular specific de înregistrare pe website. Utilizatorul devine responsabil de propriile acţiuni şi de consecinţele publicării conţinutului său pe website-ul Rubrica.ro.

Conținutul (prezentare firmă, prezentare eveniment, anunţ de mică publicitate) nu trebuie adăugat decât o singură dată, adăugarea de mai multe ori a aceluiaşi conținut fiind sancţionată prin blocarea Utilizatorului.

Durata pentru care o înregistrare în Indexul ageților economici rămâne activă este nedeterminată. Utilizatorul înregistrat are posibilitatea de a şterge sau actualiza oricând înregistrarea.

Durata pentru care un anunţ de mică publicitate rămâne activ este de 90 de zile calendaristice. Utilizatorul înregistrat are, în schimb, posibilitatea de a şterge sau actualiza oricând anunţul său. De asemnea, înainte de expirarea perioadei de valabilitate Utilizatorul înregistrat va fi notificat prin e-mail şi va putea alege prelungirea perioadei de valabilitate.

Este interzisă adăugarea de conţinut (text, imagini) cu caracter xenofob, defăimător, ameninţător, indecent, pornografic, care include majuscule folosite nejustificat, care conţine cod HTML sau link-uri, care contravine legilor statului român sau care nu se încadrează în specificul domeniilor afişate pe Rubrica.ro.

Imaginile / fotografiile care pot însoţi conţinutul trebuie să fie în deplină concordanţă cu textul adăugat şi să reprezinte produsele şi/sau serviciile oferite sau sigla firmei.

Echipa Rubrica.ro îşi rezervă dreptul, în cazul în care conţinutul introdus nu respectă termenii şi condiţiile expuse, de a nu publica înregistrările neconforme.

2. Copyright

Conţinutul Rubrica.ro este proprietatea website-ului şi este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.

Rubrica.ro garantează Utilizatorului acces limitat, în interes strict propriu, pe acest website şi NU îi conferă dreptul de a descărca, de a reproduce parţial sau integral website-ul, de a exploata website-ul în orice altă manieră decât cea permisă, în scopuri contrare intereselor reprezentanţilor legali ai Rubrica.ro

Nerespectarea acestei condiţii se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

3. Securitatea datelor personale

Utilizatorul este de acord că postarea de conţinut pe Rubrica.ro va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Optând pentru înregistrare, Utilizatorul poate accesa contul său şi utiliza parola personală, fiind responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora.

Rubrica.ro nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Datele personale introduse de către Utilizator vor fi folosite de către Rubrica.ro numai în scopul declarat al acestui website. Informaţiile din formularul de înregistrare sunt necesare pentru a trimite Utilizatorului confirmarea creării contului, a publicării de conţinut, a atenţionării privind nerespectarea Termenilor şi Condiţiilor impuse.

Aceste informaţii nu vor fi furnizate unei terţe părţi. Datele pot fi utilizate numai de Rubrica.ro şi sunt prelucrate în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Datele personale ale utilizatorilor vor putea fi transmise numai autorităţilor în drept cu scopul verificării tranzacţiilor comerciale sau pentru efectuarea oricăror verificări justificate în baza legii. Rubrica.ro garantează confidenţialitatea anumitor informaţii, ele fiind accesibile numai personalului autorizat al Rubrica.ro prin reţeaua internă.

Utilizatorul are dreptul de a modifica numai propriile sale înregistrări. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator va fi considerată o tentativă de fraudare a website-ului Rubrica.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Rubrica.ro se obligă să respecte drepturile utilizatorilor, conferite de Legea 677/2001, iar la cererea Utilizatorului, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legislaţiei.

4. Limitarea răspunderii - Oferirea serviciului "aşa cum este"

Serviciile oferite de către Rubrica.ro sunt puse la dispoziţia Utilizatorului potrivit principiului “aşa cum sunt”, „aşa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de garanţii, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea Rubrica.ro în legătură cu acestea.

Rubrica.ro nu garantează accesul sigur, continuu şi neîntrerupt la serviciile sale.

Membrii echipei website-ului Rubrica.ro NU vor fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale sau de consecinţă ce pot rezulta din:

i) erori sau lipsa de acurateţe a conţinutului introdus de Utilizator;

ii) vătămare corporală sau a proprietăţii, rezultată prin accesul Utilizatorului la serviciile oferite de website-ul Rubrica.ro;

iii) orice pierdere sau stricăciune de orice natură apărută ca urmare a folosinţei oricărui conţinut postat, transmis prin e-mail, disponibil prin website-ul Rubrica.ro;

iv) orice acces neautorizat sau folosinţa serverelor securizate ale Rubrica.ro şi/sau informaţiilor stocate în acestea;

Rubrica.ro NU îşi asumă nicio responsabilitate privind conţinutul publicat şi NU garantează acurateţea, credibilitatea informaţiilor şi imaginilor înscrise de către Utilizatori.

Rubrica.ro NU poate confirma faptul că fiecare Utilizator este ceea ce pretinde, de aceea în cazul unei dispute între doi sau mai mulţi Utilizatori, Rubrica.ro este absolvit de orice răspundere sau despăgubire de orice natură, directă sau indirectă.

Prin accesarea website-ului www.rubrica.ro sunteţi de acord să exoneraţi de răspundere Rubrica.ro pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acoperiţi cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor din Termeni şi condiţii.

5. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea website-ului Rubrica.ro va fi rezolvat pe cale amiabilă, pe cât posibil.

În situaţia în care nu se reuşeşte stingerea conflictului pe cale amiabilă şi nu se ajunge la o rezolvare, competenţa revine instanţelor de judecată române.

 

Cu stimă,

Echipa Rubrica.ro

Termeni şi condiţii